Fundacja im. ks. Infułata Franciszka Sudoła    Fundacja imienia Księdza Infułata Franciszka Sudoła została założona w początkach roku 2005. W dniu 24 lutego 2005 Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Nasze cele statutowe to:
- propagowanie idei katolickiej działalności oświatowo-wychowawczej wśród społeczności lokalnej,
- prowadzenie działalności oświatowej, w tym szkół i placówek oświatowych
- wspieranie i finansowanie opieki, wypoczynku i rekreacji dla dzieci i rodzin w społeczności lokalnej, w tym wszelkich imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych,
- rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością oświatowo-wychowawczą,
- prowadzenie akcji charytatywnych na terenie RP.

    Zachęcamy wszystkich do przekazania 1% swego podatku na rzecz naszej Fundacji.


Zapraszamy do współpracy:

- chcesz pomóc Fundacji ?
- chcesz zobaczyć, jak pracujemy ?
- a może masz jakiś ciekawy pomysł ?

Zapraszamy chętne osoby na zebrania członków Fundacji.

Pobierz formularz wpłaty na rzecz Fundacji.