Fundacja im. ks. Infułata Franciszka SudołaSprawozdania za 2009 rok

  Bilans na dzień 31.12.2009
  Rachunek wyników na dzień 31.12.2009
  Sprawozdanie finansowe - zestawienie sald
  Sprawozdanie z działalności w 2009 roku
  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
  Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie sprawozdań
  Uchwała nr 2 - Absolutorium

Sprawozdania za 2008 rok

  Bilans na dzień 31.12.2008
  Rachunek wyników na dzień 31.12.2008
  Sprawozdanie finansowe - zestawienie sald
  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
  Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie sprawozdań
  Uchwała nr 2 - Absolutorium

Sprawozdania za 2007 rok

  Bilans na dzień 31.12.2007
  Rachunek wyników na dzień 31.12.2007
  Sprawozdanie finansowe - zestawienie sald
  Sprawozdanie z działalności w 2007 roku
  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
  Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie sprawozdań
  Uchwała nr 2 - Absolutorium

Sprawozdania za 2006 rok

  Bilans na dzień 31.12.2006
  Rachunek wyników na dzień 31.12.2006
  Sprawozdanie finansowe - zestawienie sald
  Sprawozdanie z działalności w 2006 roku
  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
  Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie sprawozdań
  Uchwała nr 2 - Absolutorium

Sprawozdania za 2005 rok

  Bilans na dzień 31.12.2005
  Rachunek wyników na dzień 31.12.2005
  Sprawozdanie finansowe - zestawienie sald
  Sprawozdanie z działalności w 2005 roku
  Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie sprawozdań
  Uchwała nr 2 - Absolutorium