Fundacja im. ks. Infułata Franciszka SudołaFundacja imienia Księdza Infułata Franciszka Sudoła

ADRES: ul. Łużycka 4, 56-400 Oleśnica
KRS: 0000229346
NIP: 9111875858
REGON: 020031781
KONTO: 62 9584 0008 2001 0012 3998 0001
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy